Φίλτρα
  • Eπιλογή τιμής
  • Επιλογή Εταιρίας
  • ‎€2
  • ‎€14

 – 

CartridgeNovo2Clear0.8Ω(1pcs)-Smoktech
350
Άμεσα Διαθέσιμο
CoilRPM2Mesh0.16Ω(1pcs)-Smoktech
350
Άμεσα Διαθέσιμο
CoilsRPMMesh0.4Ω(1pcs)-Smoktech
290
Άμεσα Διαθέσιμο
SMOKTFV18Coils(1τμχ)
390
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
0.15 Ohm0.33 Ohm
SmokTFV12PrinceT100.12ohm
389
Άμεσα Διαθέσιμο
SmokTFV9Meshed0.15ohmCoil
450
Άμεσα Διαθέσιμο
SMOKTFV18Coils(1τμχ)_378D
390
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
0.15 Ohm0.33 Ohm
CoilsBabyV2-Smoktech_FBAE
320
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
Coils Baby V2 A1 0.17Ω (90-140w) Best 110-130wCoils Baby V2 A3 0.15Ω (80-130w) Best 100-120wCoils Baby V2 K4 0.15Ω (50-110w) Best 60-80wCoils Baby V2 S1 0.15ΩCoils Baby V2 S2 0.15Ω
CoilsBabyV2-Smoktech_2F78
320
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
Coils Baby V2 A1 0.17Ω (90-140w) Best 110-130wCoils Baby V2 A3 0.15Ω (80-130w) Best 100-120wCoils Baby V2 K4 0.15Ω (50-110w) Best 60-80wCoils Baby V2 S1 0.15ΩCoils Baby V2 S2 0.15Ω
CoilsBabyV2-Smoktech_1AE5
320
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
Coils Baby V2 A1 0.17Ω (90-140w) Best 110-130wCoils Baby V2 A3 0.15Ω (80-130w) Best 100-120wCoils Baby V2 K4 0.15Ω (50-110w) Best 60-80wCoils Baby V2 S1 0.15ΩCoils Baby V2 S2 0.15Ω
CoilsBabyV2-Smoktech_062F
320
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
Coils Baby V2 A1 0.17Ω (90-140w) Best 110-130wCoils Baby V2 A3 0.15Ω (80-130w) Best 100-120wCoils Baby V2 K4 0.15Ω (50-110w) Best 60-80wCoils Baby V2 S1 0.15ΩCoils Baby V2 S2 0.15Ω
SmokTFV12PrinceCoilsX6_A285
297
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
0.12 Ohm0.15 Ohm
SMOKTFV8XBABYCOIL_84F7
350
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
0.25 Ohm0.40 Ohm
SMOKTFV8BABYCoils_F325
350
4 εως 7 ημέρες
Επιλογή Αντίστασης:
V8 Baby-Q2 0.4OHM (40W-80W / BEST 55W-65W)V8 Baby-X4 0.15OHM (30W-70W / BEST 45W-60W)V8 Baby-T6 0.20OHM (40W-130W / BEST 70W-90W)V8 Baby-Q2 0.6OHM (20W-50W / BEST 30W-40W)
SMOKTFV8BABYCoils_D9C8
350
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
V8 Baby-Q2 0.4OHM (40W-80W / BEST 55W-65W)V8 Baby-X4 0.15OHM (30W-70W / BEST 45W-60W)V8 Baby-T6 0.20OHM (40W-130W / BEST 70W-90W)V8 Baby-Q2 0.6OHM (20W-50W / BEST 30W-40W)
SMOKTFV8BABYCoils_3E5B
350
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
V8 Baby-Q2 0.4OHM (40W-80W / BEST 55W-65W)V8 Baby-X4 0.15OHM (30W-70W / BEST 45W-60W)V8 Baby-T6 0.20OHM (40W-130W / BEST 70W-90W)V8 Baby-Q2 0.6OHM (20W-50W / BEST 30W-40W)
SmoktechTFV8Coils_A8FB
350
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
V8-X4 0.15OhmV8-T6 0.20Ohm
SmoktechTFV8Coils_32ED
550
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
V8-X4 0.15OhmV8-T6 0.20Ohm
SMOKTFV12COILS_C7A5
390
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
0.15 Ohm
tfv4coils_A7E2
450
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
0.12 Ohm0.15 Ohm0.16 Ohm
tfv4coils_93E8
450
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
0.12 Ohm0.15 Ohm0.16 Ohm
CoilBF-MeshTF0.25Ω(1pcs)-Smoktech
305
Άμεσα Διαθέσιμο
SmokRPMDC0.8ohmMTLCoil(1τμχ)
290
Άμεσα Διαθέσιμο
CoilTripleMesh0.15ΩpourTFV16-Smoktech
375
Άμεσα Διαθέσιμο
CoilsMesh0.17ΩpourTFV16-Smoktech
332
Άμεσα Διαθέσιμο
CoilsDualMesh0.12ΩpourTFV16-Smoktech
390
Άμεσα Διαθέσιμο
CoilsBabyV2-Smoktech
320
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
Coils Baby V2 A1 0.17Ω (90-140w) Best 110-130wCoils Baby V2 A3 0.15Ω (80-130w) Best 100-120wCoils Baby V2 K4 0.15Ω (50-110w) Best 60-80wCoils Baby V2 S1 0.15ΩCoils Baby V2 S2 0.15Ω
SmoktechTFV12PrinceMeshCoil
600
Άμεσα Διαθέσιμο
SmokTFV12PrinceCoilsQ4
343
4 εως 7 ημέρες
RBADeckTFV12PrinceSmok
1350
Άμεσα Διαθέσιμο
SmokTFV12PrinceCoilsX6
297
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
0.12 Ohm0.15 Ohm
SMOKTFV8XBABYCOIL
350
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
0.25 Ohm0.40 Ohm
SMOKTFV8BABYCoils
350
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
V8 Baby-Q2 0.4OHM (40W-80W / BEST 55W-65W)V8 Baby-X4 0.15OHM (30W-70W / BEST 45W-60W)V8 Baby-T6 0.20OHM (40W-130W / BEST 70W-90W)V8 Baby-Q2 0.6OHM (20W-50W / BEST 30W-40W)
tfv4coils
450
Άμεσα Διαθέσιμο
Επιλογή Αντίστασης:
0.12 Ohm0.15 Ohm0.16 Ohm